26 februari 2021

Actueel | Tijdelijke middelen beschikbaar voor begeleiding startende leraren

Uit de afhechting van het sectorakkoord vo blijven in 2021 en 2022 middelen beschikbaar voor het realiseren van nog niet behaalde doelstellingen. Schoolbesturen kunnen deze middelen inzetten voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de implementatie van strategisch personeelsbeleid, de evaluatie hiervan, de begeleiding van startende leraren en schoolleiders en de duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel.

Het ministerie  van OCW en de VO-raad hebben een servicedocument gepubliceerd waarmee besturen aan de slag kunnen om de resterende prestatieboxmiddelen goed in te zetten. in het servicedocument is voor schoolbesturen inzichtelijk gemaakt welke middelen zij wanneer zullen ontvangen, waarvoor deze kunnen worden ingezet, en hoe het betrekken van medezeggenschap en het proces van verantwoording verlopen. Tevens zijn er verwijzingen opgenomen naar handreikingen en goede voorbeelden op het gebied van strategisch personeelsbeleid, thuiszitten en zittenblijven.

Meer lezen op website VO-raad


Nieuws 11 mei 2021

Aanmelding geopend | De week van Samen Opleiden 2021

U kunt zich vanaf vandaag aanmelden voor de sessies tijdens De week van Samen Opleiden. Maak uw keus uit de […]

Meer lezen »

Nieuws 10 mei 2021

Interview | Met NPO-middelen studenten inzetten

Hoe kunnen wij de structuur van ons partnerschap gebruiken om onze studenten in te zetten bij het wegwerken van achterstanden […]

Meer lezen »