16 december 2019

Actueel | Kwaliteitskader en peer review Samen Opleiden & Inductie

Het ontwikkelteam Kwaliteit Samen Opleiden & Inductie legt momenteel de laatste hand aan het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review. Op basis van feedback uit raadplegingen en pilotsessies zijn aanpassingen gedaan onder meer om een geïntegreerde tekst te maken van de waarborgen en kenmerken basiskwaliteit, en aan het proces van de ontwikkelingsgerichte peer review.

Ontwikkelingsgerichte peer review

De ontwikkelingsgerichte peer review is bedoeld voor reeds erkende partnerschappen samen opleiden. Van belang is dat deze variant van peer review een daadwerkelijk open karakter kan hebben en er ruimte is voor dilemma’s en ontwikkelvragen van partnerschappen. Ook is er naar aanleiding van de feedback kritisch gekeken naar de wijze waarop samen opleiden en inductie aan bod komen in het kwaliteitskader en is duidelijker gemaakt dat inductie een facultatief onderdeel is van peer review, er geen financiële consequenties verbonden zijn aan de kwaliteit van inductie en dat inductie zowel op niveau van partnerschap als op het niveau van school of schoolbestuur georganiseerd kan worden. Wel nodigt het kwaliteitskader partnerschappen uit om een visie op de doorlopende ontwikkellijnen in het beroep van leraar te formuleren. Voorafgaande aan de uitwerking van het kwaliteitskader komt een pre-ambule over het waarom van het kwaliteitskader & peer review.

Vervolg

De uitwerkingen van het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review samen opleiden & inductie liggen op 10 januari 2020 voor bij de bestuurders van de vijf sectorraden. De uitwerkingen worden kort daarna gepubliceerd op de website van het Platform, met daarbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen t.o.v. de eerder gepubliceerde concepten. Gedurende 2020 zet het Platform in op pilots bij partnerschappen om onder meer de werkwijze voor peer review en de organisatie ervan verder uit te werken. Vanaf schooljaar 2023/2024 vinden de eerste peer reviews aan de hand van het nieuwe kwaliteitskader plaats. Zie de faq’s voor meer informatie over de fasering van invoering van peer review aan de hand van het kwaliteitskader.


Nieuws 27 januari 2020

Essay | Laten we het met elkaar professioneel proberen

Bij het onderwijzen van kinderen en jongeren in digitale geletterdheid is het cruciaal dat leraren, scholen en opleiders samen aan […]

Meer lezen »

Nieuws 24 januari 2020

Actueel | Nieuwe aspirant-partnerschappen samen opleiden 2020

Goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2020 die […]

Meer lezen »