17 maart 2021

Actueel | Aanvraag subsidie nieuwe partnerschappen Samen Opleiden 2021/2022

Goed nieuws voor scholen en lerarenopleidingen die ambities hebben een partnerschap samen Opleiden op te richten: in 2021 én in 2022 kunnen er aanvragen voor subsidie ingediend worden bij DUS-I. In 2021 is plek voor 12 nieuwe aspirant-opleidingsscholen (4 po, 4 vo en 4 mbo). Het aantal plekken voor 2022 wordt in de loop van 2021 vastgesteld.

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria voor aspirant-opleidingsscholen afgeleid uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Informatie hierover vindt u op de website en in de nieuwsbrieven van het Platform samen Opleiden & professionaliseren en op informatiebijeenkomsten die het Platform in samenwerking met DUS-I organiseert.

Verslag van bevindingen 2020 & aanvragen subsidie 2021

Bent u benieuwd naar de eerdere aanvraagrondes en de aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen? Klik hier voor het verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen 2020.

Werksessie ontwikkelplannen aspirant-partnerschappen 2021

Op woensdag 9 juni (09.00 – 11.30 uur)  vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats. Tijdens deze werksessie geeft Miranda Timmermans (voorzitter van de beoordelingscommissie DUS-I en lector Leerkracht bij Avans hogeschool) informatie over het opstellen van de ontwikkelplannen en kunnen de deelnemers hun vragen hierover inbrengen . Klik hier voor het aanmeldformulier.

Meer informatie

Heeft u belangstelling om een subsidieaanvraag in te dienen? Neem dan contact op met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren voor op-maat-ondersteuning en verdere voorlichting:

 


Nieuws 19 april 2021

Ontwerpnetwerk | Een curriculum in samenhang

De organisatie van uw partnerschap Samen Opleiden staat en de samenwerking is intensief. Er is ruimte om volgende stappen te […]

Meer lezen »

Nieuws 16 april 2021

20 mei 2021 | Themabijeenkomst ‘Samen Opleiden ten tijde van corona’

Op donderdag 20 mei van 15.30 uur tot 17.00 uur organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO een nieuwe […]

Meer lezen »