• WACHTLIJST Themabijeenkomst 'De organisatie van Samen Opleiden onder de loep' - 22 januari 2021

    NB Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvangt u bericht.
  • Casus uit eigen praktijk

    We vragen u om hieronder een casus uit uw eigen praktijk rond de thematiek van de bijeenkomst in te dienen. Schets in uw casus kort de situatie of context van uw partnerschap en formuleer twee vraagstukken waarover u advies wilt inwinnen. Op basis van de inbreng van de verschillende deelnemers worden een aantal casussen gekozen die tijdens de gesprekken centraal staan. U wordt ingedeeld voor het gesprek waarin uw casus of een vergelijkbare casus centraal staat.
  • Wilt u graag op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief
  • Wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de levering van deze dienst. Lees meer over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan in onze privacyvoorwaarden.