• Matchingformulier koppeltraject 2021

 • Deelnemer

 • Typering opleidingsschool/partnerschap

 • Doelen

 • Ondersteuningsbehoefte

 • De ervaren koppelpartner wordt voor 8 uur gefaciliteerd om jullie partnerschap te ondersteunen. Jullie bepalen samen de wijze van ondersteuning. Geef hieronder alvast aan welke wijze de voorkeur heeft. Meerdere antwoorden mogelijk.
 • Regio & sector

 • Koppeling met ervaren opleidingsschool

 • Elke ervaren koppelpartner stelt een profielschets aan ons beschikbaar waarin hij of zij zich zowel professioneel als persoonlijk voorstelt. Op basis van de typering van uw partnerschap en de hierboven beschreven doelen en ondersteuningsbehoeften maken wij een selectie van drie ervaren koppelpartners die wij aan u voorleggen. Wij zullen u vervolgens vragen om, op basis van de profielschetsen van de ervaren koppelpartners, aan te geven welke koppelpartner uw eerste, tweede en derde voorkeur heeft.

  Wij doen ons best om u te koppelen aan uw eerste voorkeur. Iedere ervaren koppelpartner ondersteunt maximaal 2 tot 3 koppelpartners. Daarom is het niet in alle gevallen mogelijk om u aan uw eerste voorkeur te koppelen. Indien een koppelpartner door meer dan 2 deelnemers als eerste voorkeur is opgegeven, koppelen we op volgorde van binnenkomst van de voorkeuren. Als uw eerste voorkeur ‘vol’ zit, proberen we u volgens ditzelfde proces te koppelen aan uw tweede voorkeur. Indien ook deze koppelpartner al ‘vol’ zit, koppelen we u aan uw derde voorkeur.
 • Wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de levering van deze dienst. Lees meer over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan in onze privacyvoorwaarden.