2 juli 2019

4 oktober | Uitwisselingsbijeenkomst ‘Kwaliteit samen opleiden’

Het succes van een opleidingsschool hangt nauw samen met de inrichting van de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur. Hoe borg je de kwaliteit van het samen opleiden en professionaliseren in de opleidingsschool? Hoe vergroot je het kwaliteitsbewustzijn? Hoe kun je sturen op het verhogen van de kwaliteit? En hoe past het kwaliteitsbeleid van je opleidingsschool doet binnen het nieuwe beleid van OCW t.a.v. beoordeling van de kwaliteit van samen opleiden?

In deze bijeenkomst staat uitwisseling tussen opleidingsscholen op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur centraal. Hoe organiseren andere opleidingsscholen dit? Wat kunnen we leren van elkaar? Ervaren opleidingsscholen delen gericht hun ervaringen, maar er is ook volop gelegenheid tot uitwisseling met andere deelnemers, bijvoorbeeld via ‘speedsparren’.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 4 oktober 2019
Tijd: 10.00 tot 1300 uur
Locatie: VO-raad, Aidadreef 4, Utrecht
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst wordt u aangeboden door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO.
Aanmelden: klik hier voor het aanmeldformulier


Nieuws 11 juli 2019

Leernetwerk onderzoek | Breng – de voordelen van – onderzoek uw school in!

Onderzoek in de school, door studenten en docenten, draagt bij aan zowel de ontwikkeling van het onderwijs binnen de school […]

Meer lezen »

Nieuws 4 juli 2019

Publicatie | Handreiking opstellen ontwikkelplan en beleidsdocument aspirant opleidingsscholen

Nieuwe en niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigde opleidingsscholen voor po, vo en mbo, kunnen […]

Meer lezen »