10 juli 2019

4 oktober | Uitwisselingsbijeenkomst ‘Kwaliteit samen opleiden’

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvangt u bericht.

Het succes van een opleidingsschool hangt nauw samen met de inrichting van de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur. Hoe borg je de kwaliteit van het samen opleiden in de opleidingsschool? Hoe vergroot je het kwaliteitsbewustzijn? Hoe kun je sturen op het verhogen van de kwaliteit? Welke ontwikkelingen rond kwaliteit van samen opleiden zijn er op landelijk niveau? En hoe past het kwaliteitsbeleid van je opleidingsschool binnen het nieuwe beleid van OCW t.a.v. beoordeling van de kwaliteit van samen opleiden?

In deze bijeenkomst staat uitwisseling tussen opleidingsscholen op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur centraal. Hoe organiseren andere opleidingsscholen dit? Wat kunnen we leren van elkaar? Ervaren opleidingsscholen (o.a. Regionale Opleidingsschool Amstelland, Opleidingsschool Rotterdam, AOS Noordoost-Brabant) delen gericht hun ervaringen, maar er is ook volop gelegenheid tot uitwisseling met andere deelnemers, bijvoorbeeld via ‘speedsparren’.

Programma

  • Het nieuwe kwaliteitskader samen opleiden & inductie en de werkwijze van peer review: presentatie van de voorlopige uitwerkingen, en wat het kader en de peer review gaan betekenen voor de (aspirant-) opleidingsscholen
  • Interactieve sessie – Speedsparren over de vragen die deelnemers hebben voorbereid m.b.t. kwaliteit samen opleiden
  • Pitches van ervaren koppelpartners / goede praktijkvoorbeelden over hun aanpak/methodiek op het gebied van kwaliteit samen opleiden
  • Rondetafelgesprekken met de ervaren koppelpartners / goede praktijkvoorbeelden

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor alle (aspirant) opleidingsscholen en besturen in het po, vo en mbo die graag willen uitwisselen over het thema kwaliteit samen opleiden, waaronder (maar niet alleen) ervaren koppelpartners en deelnemers aan het koppeltraject van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 4 oktober 2019
Tijd: 10.00 – 13.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur, inclusief lunch)
Locatie: VO-raad, Aidadreef 4, Utrecht (zaal 0.6)
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst wordt u aangeboden door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.
Aanmelden: Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvangt u bericht.


Nieuws 18 februari 2020

17 april 2020 | Themabijeenkomst ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’

Visie, ontwerp en uitvoering Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op […]

Meer lezen »

Nieuws 17 februari 2020

Rapport | Behoefte aan breed gedragen visie op begeleiding startende leraren

Scholen hebben behoefte aan een breed gedragen visie op de begeleiding van startende leraren. Starters zelf ervaren weinig ruimte voor […]

Meer lezen »