11 februari 2021

31 maart 2021 | Webinar ‘De praktijkdilemma’s bij passend onderwijs vanuit student, startbekwame leraar en lerarenopleiding’

“Dag in dag uit moet het gebeuren in de klas en in de school, door de leraar en alle andere professionals die de leerlingen ondersteunen. Beginnende leraren zijn vaak maar beperkt voorbereid op het omgaan met leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. En startende leraren worden hier in hun eerste jaren ook nog weinig in begeleid. Hetzelfde geldt voor schoolleiders.” Uit ‘De Kamerbrief evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert in 2021 samen met Steunpunt Passend Onderwijs een drietal webinars over dilemma’s die in de klas en in de school spelen als het gaat om passend onderwijs. Waar loopt u als (startende) leraar tegenaan? Wat vraagt dit van uw visie en professionele houding op onderwijs aan leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte? Welke begeleiding is wenselijk en welke rol heeft een schoolleider en bijvoorbeeld de opleiding hierin? Het webinar op woensdag 31 maart is de eerste uit een serie van drie webinars met als gezamenlijk thema Leraren en passend onderwijs in de klas.

Inhoud

Tijdens het eerste webinar laten we praktijkdilemma’s vanuit de verschillende perspectieven zien. Zowel het perspectief van de student, de startbekwame leraar, de lerarenopleiding, de praktijkbegeleider als het perspectief van beleidsmakers in de school komt aan bod.

Vervolgens maken we een verdiepingsslag en gaat u met collega’s in gesprek over deze verschillende dilemma’s met als doel om samen te komen tot nieuwe inzichten die u de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen.

Praktische informatie

Wanneer: 31 maart 2021
Tijd: 14.00 – 15.45 uur
Voor wie: alle professionals in onderwijs, lerarenopleiders, studenten
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Waar: Online
Inschrijven: via dit aanmeldformulier

Vragen

Heeft u vragen over deze webinar? U kunt uw vragen mailen naar steunpuntpassendonderwijs@povosi.nl


Nieuws 4 maart 2021

Actueel | Volg ons nu ook op LinkedIn

Het veld van Samen Opleiden & Professionaliseren kenmerkt zich door een enorme energie en betrokkenheid van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen. […]

Meer lezen »

Nieuws 4 maart 2021

23 april 2021 | Themabijeenkomst ‘Werkplekbegeleiding bij Samen Opleiden en de rol van medestudenten’

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert op 23 april 2021 een themabijeenkomst over de begeleiding van aanstaande leraren op […]

Meer lezen »