4 september 2018

31 januari: Themabijeenkomst ‘Integrale kwaliteitsontwikkeling; hoe kán het ook anders!’

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar voor de bijeenkomst. De inschrijving is gesloten.

Bij samen opleiden draait het om de kwaliteit van de opleiding, de kwaliteit van de leraar en uiteindelijk om de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitsontwikkeling is vanaf het begin een belangrijk element van het samen opleiden, maar blijft tegelijkertijd een uitdaging voor partnerschappen. Op donderdag 31 januari a.s. verzorgt lector Miranda Timmermans voor de derde keer een themabijeenkomst over integrale kwaliteitsontwikkeling van samen opleiden.

Dat kwaliteitsontwikkeling van samen opleiden niet bepaald eenvoudig is, komt onder andere doordat er meerdere instituties zijn betrokken bij het Samen Opleiden. Het gaat om de kwaliteit van de afzonderlijke partners én om de kwaliteit van het partnerschap. Maar ook de veelvormigheid en de veelomvattendheid van samen opleiden maakt kwaliteitsontwikkeling er niet gemakkelijker op. Professionaliseren, begeleiden, opleiden, beoordelen, samenwerken en innoveren; alles wat er gebeurt in het kader van samen opleiden is onderdeel van de kwaliteit.

Integrale kwaliteitsontwikkeling is dan ook van belang. Integrale kwaliteitsontwikkeling betreft alle aspecten en de verschillende niveaus van samen opleiden en grijpt in op de bestaande kwaliteitssystemen, kwaliteitscycli en culturen van de betrokken onderwijsorganisaties.

In deze themabijeenkomst laat Miranda Timmermans de deelnemers zien dat je vanuit verschillende perspectieven naar kwaliteit kunt kijken. Op een actieve en interactieve manier geeft zij samen met de deelnemers handen en voeten aan kwaliteitsontwikkeling en besteedt ze aandacht aan de kwaliteitscultuur van het partnerschap. De deelnemers worden uitgenodigd om eigen kwaliteitsinstrumenten en -plannen mee te nemen. Deze worden gebruikt als input voor het goede gesprek over integrale kwaliteitsontwikkeling.

Praktische informatie

Datum & tijd: Donderdag 31 januari 2019, 09.30 – 12.30 uur (met broodje)
Locatie: PO-Raad/VO-raad, Aïdadreef 4 in Utrecht
Voor wie: De bijeenkomst is bedoeld voor coördinatoren van opleidingsscholen, schoolopleiders, instituutsopleiders en kwaliteitszorgmedewerkers in po, vo en mbo. Het heeft meerwaarde om te komen met (minimaal) twee personen per partnerschap.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Aanmelden: Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar voor de bijeenkomst. De inschrijving is gesloten.


Nieuws 12 december 2018

Meerjarig budget voor regionale aanpak lerarentekort en zij-instroom

De extra middelen die minister Slob heeft toegezegd voor de aanpak van de regionale lerarentekorten en de verhoging van het […]

Meer lezen »

Nieuws 10 december 2018

Sneak preview | Doorlopend leren: opleiden, begeleiden en professionaliseren in een doorgaande lijn

Begin 2019 publiceert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO de publicatie ‘Doorlopend leren’ met inspirerende praktijkvoorbeelden over de doorlopende […]

Meer lezen »