17 juli 2020

29 oktober 2020 | Themabijeenkomst ‘Van waarde: startende leraren in de lerende schoolorganisatie’

Door de begeleiding van startende leraren goed te verankeren in de schoolorganisatie kan de koppeling worden gemaakt met bredere organisatievraagstukken, zoals het voorkomen van uitval van leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Tijdens deze bijeenkomst georganiseerd door de VO-raad wordt de verbinding gelegd tussen de inductiefase van leraren en organisatievraagstukken uit de praktijk van schoolleiders. Experts, bestuurders en schoolleiders delen hun kennis en ervaringen met het verankeren van de begeleiding van startende leraren in de schoolorganisatie. Meer informatie over het programma volgt.

Praktische informatie

Titel: Themabijeenkomst ‘Van waarde: startende leraren in de lerende schoolorganisatie’
Datum en tijd: donderdag 29 oktober van 15:00 tot 17:00
Doelgroep: Schoolleiders, zowel eindverantwoordelijk als middenmanagement.
Locatie: online via het programma Zoom
Aanmelden: Klik hier voor het inschrijfformulier


Nieuws 21 juli 2020

Werk- en leeromstandigheden van leraren in beeld

TALIS (Teaching and Learning International Survey) is een internationaal, grootschalig onderzoek naar leraren, schoolleiders en de leeromgeving op scholen. Aan […]

Meer lezen »

Nieuws 17 juli 2020

Podcast Samen Opleiden | #3 Sectoroverstijgend Samen Opleiden

Partnerschappen zijn niet meer weg te denken als het gaat om het opleiden van leraren. Sámen opleiden is de standaard […]

Meer lezen »