8 juli 2021

28 september 2021 | Webinar leraren en passend onderwijs in de klas

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert samen met het Steunpunt Passend Onderwijs een drietal webinars over dilemma’s die er in de klas en in de school spelen als het gaat om passend onderwijs. Waar loopt een (startende) leraar tegenaan? Wat vraagt dit van visie en professionele houding op onderwijs aan leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte? Welke begeleiding is wenselijk en welke rol heeft een schoolleider en bijvoorbeeld de opleiding hierin? Op 28 september van 14.00 tot 16.00 uur staat de tweede webinar uit deze reeks gepland.

“Dag in dag uit moet het gebeuren in de klas en in de school, door de leraar en alle andere professionals die de leerlingen ondersteunen. Beginnende leraren zijn vaak maar beperkt voorbereid op het omgaan met leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. En startende leraren worden hier in hun eerste jaren ook nog weinig in begeleid. Hetzelfde geldt voor schoolleiders.”
uit ‘De Kamerbrief evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’

Terugblik eerste webinar

De eerste webinar uit deze reeks vond plaats op 31 maart 2021 en ging over dilemma’s op het gebied van passend onderwijs waar studenten, startbekwame leraren en lerarenopleidingen in de praktijk tegenaan lopen. Deze webinar is op deze pagina terug te kijken.

Inhoud tweede webinar

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de tweede bijeenkomst, welke plaatsvindt op 28 september 2021 van 14.00-16.00 uur. Na de zomervakantie delen wij het complete programma, voor nu verklappen we alvast dat Ingrid Paalman (lector Goede Onderwijspraktijken bij Hoogeschool Viaa in Zwolle) het plenaire deel van deze bijeenkomst voor haar rekening neemt, waarin zij als vervolg op de eerste webinar een verdiepingsslag maakt naar ‘persoonlijk meesterschap van leraren’.

Praktische informatie

Wanneer: 28 september 2021
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Voor wie: alle professionals in onderwijs, lerarenopleiders, studenten
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden
Inschrijven: via dit aanmeldformulier


Nieuws 20 juli 2021

Netwerk huisacademies | Gezamenlijk belang van professionalisering

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een […]

Meer lezen »

Nieuws 16 juli 2021

Actueel | Grote tevredenheid onder partnerschappen over Samen Opleiden en Professionaliseren

In het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is veel tevredenheid over Samen Opleiden & Professionaliseren. Dat blijkt uit onderzoek dat […]

Meer lezen »