16 april 2021

20 mei 2021 | Themabijeenkomst ‘Samen Opleiden ten tijde van corona’

Op donderdag 20 mei van 15.30 uur tot 17.00 uur organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO een nieuwe online uitwisseling in 2021 rondom Samen Opleiden en Covid-19 gericht op de ‘lessons learned’ voor programmaleiders Samen Opleiden Partnerschappen (PO).  De bijeenkomst wordt geleid door Edmée Suasso en Janet Bootsma/Gea Spaans.

Vorig jaar hebben we een drietal bijeenkomsten georganiseerd rondom Samen Opleiden en Covid-19. We hebben tijdens deze bijeenkomsten onze ervaringen rondom toetsen, begeleiding, opleiding, samenwerking en professionaliseren met elkaar gedeeld. Inmiddels zitten we in een derde golf van de pandemie en zijn partnerschappen Samen Opleiden ook nu weer vormen aan het verkennen en vormgeven om opleiden voortgang te laten vinden. De enige plek waar studenten op dit moment fysiek bijeenkomen zijn de opleidingsscholen. Geweldig fijn dat het leren op de werkplek in allerlei vormen kan worden gecontinueerd, maar levert rondom begeleiding, beoordelen en opleiden ook uitdagingen op.

Centrale vragen

In deze bijeenkomsten stellen we de volgende vragen centraal:, afhankelijk ook van de vragen die jullie zelf inbrengen:

  • Welke dilemma’s spelen nog op dit moment binnen het partnerschap. En hoe vindt overleg hierover op de verschillende lagen plaats. Op welke uitgangspunten communicatielijnen die vorig schooljaar tijdens of n.a.v. de pandemie zijn opgesteld kun je als partnerschap terugvallen (voorbeelden).
  • Waar zijn nog nieuwe oplossingen nodig voor de korte of langere termijn (denk bij beoordelen bijvoorbeeld aan het niet aanwezig kunnen zijn van de bovenschoolse schoolopleider en de instituutsopleider vanwege coronamaatregelen/protocol op de scholen of de wijze waarop). En kunnen oplossingen op korte termijn ook problemen opleveren voor de lange termijn (denk bijvoorbeeld aan handhaven en studievoortgang).
  • Hebben jullie binnen het partnerschap besloten om over te gaan op  andere invullingen van leren op de werkplek?
  • Verandert er iets structureels t.a.v. het begeleiden en opleiden van studenten? Wat zijn succesfactoren voor verdere ontwikkeling van hybride onderwijs? Welke stappen zijn nog nodig ten aanzien van gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen als opleiding, scholen en besturen voor het opleiden van studenten?

Praktische informatie

Datum: Donderdag 20 mei 2021
Tijd: 15.30 – 17.30 uur
Doelgroep: Programmaleiders Samen Opleiden Partnerschappen (PO)
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

 


Nieuws 11 mei 2021

Aanmelding geopend | De week van Samen Opleiden 2021

U kunt zich vanaf vandaag aanmelden voor de sessies tijdens De week van Samen Opleiden. Maak uw keus uit de […]

Meer lezen »

Nieuws 10 mei 2021

Interview | Met NPO-middelen studenten inzetten

Hoe kunnen wij de structuur van ons partnerschap gebruiken om onze studenten in te zetten bij het wegwerken van achterstanden […]

Meer lezen »