25 februari 2020

Geannuleerd | 17 april 2020 | Themabijeenkomst ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is deze bijeenkomst geannuleerd. Via onze nieuwsbrief en website houden wij u op de hoogte van de nieuwe data van de bijeenkomsten.


Visie, ontwerp en uitvoering

Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op welke manier komen partnerschappen tot een gezamenlijk en samenhangend programma? Wat verstaan partnerschappen onder die gezamenlijkheid en wat zijn de ambities? Hoe werk je vanuit de visie toe naar een gezamenlijk ontwerp en op welke manier zijn de verschillende partners betrokken bij de uitvoering van het programma?

Deze vragen staan centraal bij de eerste van een serie themabijeenkomsten in 2020 die dit jaar op locatie, bij een partnerschap, worden georganiseerd. Dit partnerschap heeft ervaring met het thema dat centraal staat en levert vanuit die invalshoek een bijdrage aan het programma. Op de bijeenkomst doe je nieuwe kennis op en is er ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaring met collega-partnerschappen. Ook zetten we in op kennisbenutting: hoe kun je deze opgedane kennis vertalen naar de praktijk van het eigen partnerschap. Meer informatie over het programma van deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Doelgroep

De themabijeenkomst is gericht op betrokkenen bij samen opleiden voor po, vo en mbo. Zowel coördinatoren, opleiders, begeleiders, schoolleiders als opleidingsmanagers zijn van harte welkom. Voor deze bijeenkomst is het van belang dat er meerdere personen uit uw partnerschap aanwezig zijn. Zorg voor een vertegenwoordiging van professionals uit zowel de scholen als de lerarenopleidingen.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 17 april 2020
Tijdstip: 10.00 tot 15.30 uur
Locatie: partnerschap NOD Haaglanden, Neuhuyskade 40 te Den Haag
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier 


Nieuws 26 maart 2020

Actueel | Video’s ter ondersteuning van onderwijs op afstand

Bezig met het inrichten of geven van les op afstand? Deze filmpjes helpen scholen verder op weg.¬† Met de visies […]

Meer lezen »

Nieuws 25 maart 2020

Actueel | Voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen II

Onderstaand bericht is een aanvulling op de eerdere communicatie van het Ministerie van OCW over de voorgenomen aanpassing van financieringsmodel […]

Meer lezen »