18 februari 2020

17 april 2020 | Themabijeenkomst ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’

Visie, ontwerp en uitvoering

Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op welke manier komen partnerschappen tot een gezamenlijk en samenhangend programma? Wat verstaan partnerschappen onder die gezamenlijkheid en wat zijn de ambities? Hoe werk je vanuit de visie toe naar een gezamenlijk ontwerp en op welke manier zijn de verschillende partners betrokken bij de uitvoering van het programma?

Deze vragen staan centraal bij de eerste van een serie themabijeenkomsten in 2020 die dit jaar op locatie, bij een partnerschap, worden georganiseerd. Dit partnerschap heeft ervaring met het thema dat centraal staat en levert vanuit die invalshoek een bijdrage aan het programma. Op de bijeenkomst doe je nieuwe kennis op en is er ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaring met collega-partnerschappen. Ook zetten we in op kennisbenutting: hoe kun je deze opgedane kennis vertalen naar de praktijk van het eigen partnerschap. Meer informatie over het programma van deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Doelgroep

De themabijeenkomst is gericht op betrokkenen bij samen opleiden voor po, vo en mbo. Zowel coördinatoren, opleiders, begeleiders, schoolleiders als opleidingsmanagers zijn van harte welkom. Voor deze bijeenkomst is het van belang dat er meerdere personen uit uw partnerschap aanwezig zijn. Zorg voor een vertegenwoordiging van professionals uit zowel de scholen als de lerarenopleidingen.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 17 april 2020
Tijdstip: 10.00 tot 15.30 uur
Locatie: partnerschap NOD Haaglanden, Neuhuyskade 40 te Den Haag
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier 


Nieuws 17 februari 2020

Rapport | Behoefte aan breed gedragen visie op begeleiding startende leraren

Scholen hebben behoefte aan een breed gedragen visie op de begeleiding van startende leraren. Starters zelf ervaren weinig ruimte voor […]

Meer lezen »

Nieuws 14 februari 2020

Actueel | Voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen

De afgelopen twee jaar is in bestuurlijk overleg tussen OCW en de vijf sectorraden (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en […]

Meer lezen »